• HAG PESAH SAMEAH!
  HAPPY PASSOVER!
 • ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
  HAPPY EASTER!
 • SINAGOGA "ILONA VAJS"
  Illona Weiss Synagogue
 • MULTIMEDIJALNA SALA
  Conference room
 • JEVREJSKI KULTURNI CENTAR "ARIE LIVNE"
  Jewish Cultural Center "Arie Livne"

Jevrejska opština Banja Luka broji pet članova uprave. Počasni i doživotni predsjednik Arie Livne.
Potpredsjednik Đorđe Mikeš i tri člana, Ivana Levi, Aleksandra Stevandić Rakas i Tatjana Savić.

Jevrejski kulturni centar je organizaciona jedinica u sklopu Jevrejske opštine Banja Luka.
Direktor centra Đorđe Mikeš i dva člana uprave, Aleksandra Stevandić Rakas i Tatjana Savić.