• JEVREJSKI KULTURNI CENTAR "ARIE LIVNE"
    Jewish Cultural Center "Arie Livne"
  • SINAGOGA "ILONA VAJS"
    Illona Weiss Synagogue
  • MULTIMEDIJALNA SALA
    Conference room

Jevrejska opština Banja Luka broji pet članova uprave. Počasni i doživotni predsjednik Arie Livne.
Potpredsjednik Đorđe Mikeš i tri člana, Ivana Levi, Aleksandra Stevandić Rakas i Tatjana Savić.

Jevrejski kulturni centar je organizaciona jedinica u sklopu Jevrejske opštine Banja Luka.
Direktor centra Đorđe Mikeš i dva člana uprave, Aleksandra Stevandić Rakas i Tatjana Savić.