• SINAGOGA "ILONA VAJS"
  Illona Weiss Synagogue
 • MULTIMEDIJALNA SALA
  Conference room
 • JEVREJSKI KULTURNI CENTAR "ARIE LIVNE"
  Jewish Cultural Center "Arie Livne"
Friday, 22 April 2016 07:29

ZAVRŠEN TRODNEVNI SEMINAR NA TEMU “HOLKAUST I MASOVNO UBIJANJE TOKOM DRUGOG SVJETSKOG RATA NA BALKANU”

Written by
Rate this item
(0 votes)

U organizaciji Instituta za istraživanje istorije Holokausta “Shoah” iz Pariza, Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstva obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine, Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine i uz podršku Claims Konferencije iz Njemačke , u Banja Luci je je završeno predavanje na temu “ Holokaust i masovno ubijanje tokom Drugog svjetskog rata na Balkanu” koje je trajalo od 19.04. do 21.04.2016. godine. Od najavljenih 60 nastavnika, seminaru je prisustvovalo 40, dvadeset iz Republike Srpske i dvadeset iz Federacije BIH. Koordinatori naučnog projekta su bili Bruno Boyer iz Instituta za istraživanje Holokausta “Shoah” iz Pariza i Milija Marjanović iz Pedagoškog zavoda Banja Luka. Predavanja su održana u Jevrejskom kulturnom centru “Arie Livne”.

KADA SE GOVORI O HOLOKAUSTU TREBA PRIČATI O LJUDIMA, NJIHOVIM IMENIMA, A NE BROJKAMA

7fdaa46a5c659b4526c1083b79c9dac753a08f5e84ede5eaf019e1f9ae044ba2 fullNastupili su predavači iz Bordoa, Zagreba, Pariza, Beograda, Banja Luke. Naučni rad na temu “ Naci ideologija” je iznio Nicolas Patin sa Univerziteta Bordo-Montenj, a Goran Milijan ( Institut za europske i globalizacijske studije iz Zagreba) “ Ustaše –ideologija”.
Iz Instituta za istraživanje Holokausta “Shoah” iz Pariza je naučno izlaganje pod nazivom “ Procesi konačnog rješenja u Evropi” predstavio Cristophe Tarricone. Autor predavanja pod nazivom “ Logor Jasenovac” je bio Goran Hutinec ( Univerzitet u Zagrebu), a na temu “ Jevreji u Kraljevini Jugoslavije 1918-1941.godine” je govorio Milan Koljanin ( Institut za savremenu istoriju iz Beograda).
Naučni rad pod nazivom “ Sjećanje na Drugi svjetski rat na Balkanu” je predstavio Tvrtko Jakovina ( Univerzitet u Zagrebu), Aleksanadr Korb ( Univerzitet u Lesteru) je iznio referat “ U kojoj mjeri se masovno nasilje NDH može analizirati kao gradjanski rat”. O zločinima nad Romima je govorio Daniel Vojak ( Ivo Pilar Institut) pod nazivom “ Genocid Roma- Sinta u Evropi”.
Predavač Marko Suica ( Univerzitet u Beogradu) se predstavio radom pod nazivom “ Kako predavati o Holokaustu”, “ Predstavljanje drugog : izmedju stvarnosti i fantazije” je naučni rad autora Marini Bambi ( Memorial Shoah), a “ Sjećanje na Drugi svjetski rat na Balkanu” predavača Tvrtka Jakovine ( Univerzitet u Zagrebu).


62cdf86116979886c88523e8fb3fc1b3f9e7ec64600de0928aa682fdfa437455 fullDirektor Jevrejskog kulturnog centra “Arie Livne” Djordje Mikeš govori o programskim aktivnostima Instituta za istraživanje istorije Holokausta “Shoah” iz Pariza, načinu na koji koordiniše rad sa institucijama u Republici Srpskoj i Federaciji BiH te važnosti naučnih istraživanja koja za rezultat nemaju samo brojke i koja su time oslobodjena špekulacija, zloupotreba.

“Kao što postoji Institut za istraživanje Holokausta Jadvašem, u Izraelu tako danas imamo Muzej Holokausta u Vašingtonu i Institut za istraživanje istorije Holokausta u Parizu. Naše Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske je skoro pet godina u vezi sa Institutom u Jadvašemu i svake godine odredjeni broj nastavnika, profesora istorije iz Republike Srpske odlazi u Izrael gdje se edukuju o tome, kako kroz nastavni program za istoriju treba učiti osnovce, srednjoškolce, studente o tome, šta je Holokaust !? Tu praksu podučavanja je ovaj put preuzeo i “Shoah” iz Pariza koji svake godine organizuje seminare u BiH. Jednu godinu u Federaciji Bosne i Hercegovine, a drugu u Republici Srpskoj, naizmjenično. Ove godine su odlučili da to bude u Banja Luci, a iduće godine u Sarajevu. Oni obezbjedjuju nastavni kadar i sve se radi u dogovoru sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstvom nauke i obrazovanja Federacije BiH, Pedagoškim zavodom Banja Luka. “
Seminar je trebao da bude održan u sali Univerziteta u Banja Luci, ali su reagovali iz Jevrejske opštine Banja Luka iz razloga, jer su smatrali da bi bilo logično da se održi u Jevrejskom kulturnom centru “Arie Livne” iz razloga , jer je tema Holokaust.
ac05df647fc74756248815429dd3361a35b1aa7b7d1eb35c1a658b33b556e144 full“Znate, kada smo čuli da je tema Holokaust bilo bi u neku ruku i nedolično da Jevrejska opština ne uzme učešća u svemu tome. Pošto su organizatori već bili definisani, nastavno osoblje, mi smo se ponudili da budemo samo dobri domaćini. Mislim da je dobro čuti razna mišljenja, ali isto tako ta različita mišljenja treba pretvoriti u razjašnjavanje činjenica. Na kraju, činjenicama doći do prave istine. Na ovom predavanju su se mogla čuti mišljenja, koja bi se mogla, imajući u vidu već dokazane istorijske činjenice, nazvati i kontroverznim. No, tu su bili i naučnici koji su ih argumentovano demantovali, naši profesori. “
Gospodin Mikeš je podsjetio, da kada se govori o Holokaustu treba pričati o ljudima, njihovim imenima, a ne brojkama.
„Moje stav je, a i naučnika da o Holokaustu, genocidu, zločinima treba pričati argumentovano, a to znači pričati o ljudima, a ne o brojevima. To je statistika koja često zna da bude zloupotrijebljenja, jer se zna bazirati na špekulacijama. Ali, kada se kaže, a imam tu knjigu ovdje u centru, da je u Jasenovcu ubijeno 19.432 djece i sve navedeno poimenično, starosna dob, način na koji su ubijena, onda se može govoriti o nepobitnim istorijskim činjenicama. I, naravno, slijedi pitanje, kako se u tom slučaju može govoriti o jasenovačkim radnim logorima kada su u njima ubijana djeca!? Kao induvidualni primjer, koji se vezuje za Holokaust, sam gostima ispričao i sudbinu moje porodice u Drugom svjetskom ratu, o stradanju mojih najbližih. I mogu reći, da su gosti iz Instituta za istraživanje Holokausta „Shoah“ iz Pariza pažljivo saslušali naše izlaganje i shvatili šta sam htio da kažem.“
Predavači iz Pariza su potom obišli Jevrejski kulturni centar „Arie Livne“, posjetili sinagogu „Ilona Vajs“ i u znak zahvalnosti za dobrodošlicu su poklonili album sa kopijama interesantnih dokumenata, koji govore o stradanju Jevreja u Francuskoj i izrazili želju za organizovanjem susreta iduće godine.

 

 • 2C_INSPIRATION_Memorial_de_la_Shoah
 • 6b90775f2cf73414a0990579b7e59ca2
 • Paris_Marais_Memorial_de_la_Shoah_cour
 • Shoah-Memorial-the-memorial-crypt-cNathalie-Darbellay-FR
 • dc8be8fd-4dc7-45e5-b8ca-ef8b74f9604a
 • f0e15ca7faa849739d3ec188cadf4a06
 • shoah-memorial-competition-bologna-02

Read 4119 times Last modified on Friday, 11 November 2016 11:19