• SINAGOGA "ILONA VAJS"
    Illona Weiss Synagogue
  • MULTIMEDIJALNA SALA
    Conference room
  • JEVREJSKI KULTURNI CENTAR "ARIE LIVNE"
    Jewish Cultural Center "Arie Livne"
četvrtak, 25 avgust 2016 12:19

SEMINAR “EDUKACIJA O SARAJEVSKOJ HAGADI”

Autor
ocijeni
(1 glas)

U Jevrejskom kulturnom centru “Arie Livne” će 26. i 27. avgusta 2016. godine biti održan seminar pod nazivom “ Edukacija o sarajevskoj Hagadi” u organizaciji Udruženja “ Benevolentia” iz Banja Luke.
Seminar predstavlja uvodnu fazu projekta pod nazivom “ Ljudsko lice sarajevske Hagade i univerzalna poruka cijele price” čiji je cilj upoznavanje nastavnika i učenika sa sarajevskom Hagadom - jevrejskim rukopisom, ilustrovanim kodeksom i jednim od najstarijih sefardskih dokumenata ove vrste nastalim oko 1350. godine u Španiji.
Cilj seminara je ukazati na značaj i ulogu koju ona ima za pripadnike jevrejske zajednice, ali i za sve ostale gradjane Bosne i Hercegovine iz razloga, jer je riječ o kodeksu koji prenosi poruku mira, tolerancije i poštovanja kulturnih vrijednosti.
Cilj seminara „ Edukacija o sarajevskoj Hagadi“ je i upoznati profesore iz oblasti filozofije, sociologije, etike, demokratije i ljudskih prava, istorije i srodnih disciplina iz cijele BIH sa istorijom i značajem sarajevske Hagade, istorijom jevrejske zajednice u BiH te obučavanje u vještinama. Jedna od njih je „peer-to-peer“ (vršnjački edukator) kako bi mogli da nastave da obučavaju svoje učenike da i oni postanu jednog dana „ peer-to-peer“. Naime, pomoću ove vršnjačke edukacije nastoji se doprinijeti uvažavanju i osnaživanju multidisciplinarnog i multikulturalnog pristupa obrazovanju u BiH.

sarajevska hagada

Program seminara

Seminar se sastoji od dva predavanja i četiri radionice te završne evaluacije.
Tema prvog predavanja je status jevrejske zajednice u BiH sa posebnim osvrtom na uništenje najvećeg dijela zajednice u toku Drugog svjetskog rata. Drugo predavanje je posvećeno ulozi, značaju te putovanju sarajevske Hagade od Španije preko Jadrana ka Sarajevu. Predavanje obuhvata i projekciju filma „ Searching for Hope: the Sarajevo Haggadah“ koji govori o naporima pojedinih gradjana Sarajeva da se sačuva Hagada od uništenja.

Tema prve radionice je posvećena neprihvatljivosti oduzimanja i poništenja ličnih i gradjanskih prava jednoj grupi - kao što je to bio slučaj sa Jevrejima u Drugom svjetskom ratu. Govoriće se o stereotipima i predrasudama u današnjem društvu. Predavač ove radionice je prof. Tatjana Jurić, “ Gimnazija” Banja Luka.
Tema druge radionice je ispitivanje načina na koje možemo da podučavamo o istoriji jevrejske zajednice u BiH, razlikovanju induvidulane i kolektivne krivice. Predavač i vodja radionice je prof. Jelena Došlov, “Gimnazija” Banja Luka.
Treća radionica je posvećena prenošenju znanja iz oblasti “ peer-to-peer” edukacije, kako motivisati učenike za ovu vrstu sticanja znanja i kako im prenijeti znanje te na koji način evaluirati njihovo postignuće. Vodja radionice je Ivana Stanković, Helsinški parlament gradjana Banja Luka.
Četvrta radionica je posvećena prijedlozima učesnika seminara , na koji način objektivno podučavati o istoriji nedavnih dešavanja na prostoru Bosne i Hercegovine. Vodja radionice je Borislav Buljić – “Central European University”, Budimpešta.
Pravo učešća na seminaru imaju nastavnici filozofije, sociologije, etike, demokratije i ljudskih prava, istorije i srodnih naučnih disciplina iz cijele Bosne i Hercegovine. Predvidjeno je umrežavanje učesnika putem elektronske pošte i drugih vidova komunikacije kako bi mogli da nastave da dijele svoja znanja i iskustva o ovoj temi te i sami osmisle i realizuju neke od budućih zajedničkih aktivnosti.

pogledano 40619 puta Zadnji put promjenjen četvrtak, 25 avgust 2016 12:31