• SINAGOGA "ILONA VAJS"
  Illona Weiss Synagogue
 • MULTIMEDIJALNA SALA
  Conference room
 • JEVREJSKI KULTURNI CENTAR "ARIE LIVNE"
  Jewish Cultural Center "Arie Livne"
utorak, 18 septembar 2018 12:11

KONCERT UČENIKA JU MUZIČKE ŠKOLE „VLADO MILOŠEVIĆ“

Autor
ocijeni
(0 glasova)

Jevrejski kulturni centar je u junu mjesecu 2018. godine bio domaćin mladim muzičarima iz JU Muzičke škole „ Vlado Milošević“ koji svake godine, u okviru školskih aktivnosti, organizuju polugodišnje i godišnje koncerte. Cilj je upoznati javnost sa rezultatima rada ove poznate muzičke ustanove, nivoom muzičkog obrazovanja koje su učenici stekli, aktivnostima nastavnog kadra... Podsjetimo, muzička škola je od osnivanja JKC „ Arie Livne“ uključena u njegove kulturne aktivnosti tako da su nastavnici i učenici, moglo bi se reći, naši stari znanci.
Ove godine smo imali priliku da uživamo u notama čiji su izvodjači bili mladi gitaristi, violinisti, solisti ozbiljne , ali i zabavne muzike te drugih žanrova.
Naš partner u poslu, Institut za moderno muzičko obrazovanje „Opus conmusica“ (naime, i sa njima nas veže saradnja od osnivanja centra) je takodje bio uključen u ovaj muzički projekat koji je trajao skoro mjesec dana.


Kratak osvrt o osnivanju Muzičke škole “Vlado Milošević”

Priča počinje krajem 19. vijeka, za vrijeme austrugarske okupacije, kada nastaje Srpsko pjevačko društvo “Jedinstvo” ( u to vrijeme Srpsko crkveno pjevačko društvo) koje 1934. godine osniva i prvu zvaničnu Muzičku školu u Banja Luci. Na inicijativu tadašnjeg predsjednika, a ranije dirigenta “Jedinstva” Dušana Umićevića je na vanrednoj skupštini 1. juna 1934. godine donesena Odluka o otvaranju Muzičke škole. Imala je više odjeljenja: početnički tečaj, Nižu muzičku školu i Srednju muzičku školu koja je tada imala samo tri nastavne godine. Na programu su bili predmeti : solfedjo, elementarna teorija i harmonija. Bilo je predvidjeno da se kasnije kao predmeti uvedu violončelo i kontrabas. Školu su mogli pohadjati redovni i vanredni slušaoci kao i oni koji bi pohadjali periodično.
Kao utemeljitelj se ističe Vlado Milošević, uz čiji rad se veže osnivanje i rad ove ustanove, Draga Bukinac i Dragan Šajnović koji je od 1935/36. godine bio profesor violine. Prvi direktor škole i nastavnik violine i solfedja je bio Vlado Milošević. Ostaće upamćen kao veliki entuzijasta koji je nastojao, da kod učenika probudi i razvije ljubav prema muzici, ali i ozbiljan stav prema muzičkoj umjetnosti uopšte.
Nakon Drugog svjetskog rata počinje novo razdoblje u razvoju umjetnosti uopšte, pa i muzike. Obnavljaju se muzeji, pozorišta, muzičke i slikarske škole…Uvedena je i obavezna nastava muzičkog vaspitanja u osnovne i neke srednje škole. Muzička škola u Banja Luci je obnovljenja 1946. godine.
Niža muzička škola je trajala deset godina ,a kao glavni predmeti u školskoj 1946/47. godini su se izučavali, violina, solo pjevanje, harmonika i gitara. Otvaranje Srednje muzičke škole u Banja Luci ( “Muzička škola u Banja Luci”) desiće se 1956/57. godine, a što je označilo početak kulturne ekspanzije na području Krajine. Od opšteobrazovnih predmeta su se slušali srpskohrvatski jezik, istorija, strani jezici (njemački, francuski, ruski), fizičko vaspitanje. U okviru škole je djelovala Niža muzička škola u trajanju od šest godina i četvorogodišnja Srednja muzička škola.
Škola ima sledeće odsjeke: 1. Gudački odsjek ( na kome učenici imaju mogućnost pohadjanja violine, viole, violončela i kontrabasa) 2. Duvački odsjek ( klarinet, flauta, oboa te limeni duvači, truba, trombon, horna) 3. Klavirski odsjek ( predmet je najvećeg interesovanja, ali i oni koji na njemu izučavaju nižu odlične rezultate na brojnim takmičenjima) 4. Odsjek harmonika (takodje brojniji odsjek) 5. Odsjek gitare ( za njega poslednjih godina vlada veliko interesovanje) 6. Odsjek solo pjevanja koji ima dugu tradiciju u MŠ “ Vlado Milošević” i koji je iškolovo renomirane umjetnike poznate u regionu i šire. Medju njima su Radmila Smiljanić, Nataša Jović-Trivić, Snežana Savičić.
Koncerte u MŠ “ Vlado Milošević” ne izvode samo učenici , već i profesori i održavaju se u vijećnici“ Banski dvor- Kulturni centar” (učenici), a u koncernoj Sali (godišnji i polugodišnji koncerti učenika i profesora) te koncertnoj sali škole.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025
 • 026
 • 027
 • 028
 • 029
 • 030
 • 031
 • 032
 • 033
 • 034
 • 035
 • 036
 • 037
 • 038
 • 039
 • 040
 • 041
 • 042
 • 043
 • 044
 • 045
 • 046
 • 047
 • 048
 • 049
 • 050
 • 051
 • 052
 • 053
pogledano 1850 puta Zadnji put promjenjen utorak, 18 septembar 2018 12:11